Partneri - Pátrač Tino

Pátrač Tino spoznáva ...

spoznaj svoje mesto zábavnou formou

Prejsť na obsah
Partneri

Týmto ďakujem partnerom, za pomoci ktorých sa mi podarilo vzniknúť a naďalej sa mi darí.
Sú to rôzne organizácie, ktoré ma podporujú a školy, ktoré so mnou pátrajú po rôznych zaujímavých miestach.

Všetkým menovaným ĎAKUJEM.
Školy Bratislava:
 • MŠ Ožvoldíkova
 • MŠ Pri kríži
 • MŠ Sekurisova
 • MŠ Cabanova
 • MŠ Karadžičova
 • MŠ Wonderland
 • MŠ Ušiakova
 • MŠ Bazovského
 • ZŠ Nejedlého
 • ZŠ Wonderland
 • ZŠ Beňovského
 • ZŠ Harmónia
 • ZŠ Kulíškova
 • ZŠ Grooslingova
 • ZŠ Sokolíkova
 • ZŠ Pri kríži
Školy Košice:
 • MŠ Azovská
 • MŠ Dneperská
 • MŠ Družicová
 • MŠ Galaktická
 • MŠ Jenisejská
 • MŠ Pod gaštanmi (Žiacka)
 • MŠ s ZŠ Sv. Marka Križina (Rehoľná)
 • ZŠ Družicová
 • ZŠ Jozefa Urbana (Jenisejská)
 • ZŠ Staničná
Odhlásiť sa
Návrat na obsah